Tüp Bebek Tedavisinin Riskleri

Tüp Bebek Tedavisinin Riskleri

Tüp Bebek Tedavisi Sonrasında Çoğul Gebelik Riski

Doğal gebeliklerde çoğul gebelik oranı her 80 doğumda 1 iken bu oran tüp bebek tedavisi sonrasında 20 kat artmaktadır. Yaklaşık olarak her 4 tüp bebek gebeliğinden biri çoğul gebeliktir.

Çocuk arzusu ile tedaviye başladığınızda gebelik düşüncesi özellikle birden fazla çocuk olasılığı heyecan verici bir başarı olarak algılansa da çoğul gebelik hem bebekler hem de anne adına ciddi riskler ifade etmektedir.

Çoğul gebeliklerde düşük, erken doğum, prematüriteye bağlı bebek ölümleri, spastisite, gelişme gerilikleri, annede yüksek tansiyon, şeker hastalığı, operatif doğum, gebelikte ve doğum sonrasında kanama riskleri ciddi olarak artmaktadır.

Normal doğum ağırlığı olan 3.3 kg oranla ortalama doğum kilosu ikiz bebeklerde 2.5 kg, üçüz bebeklerde ise 1.8 kg a düşmektedir.

IVF tedavisini takiben tekli gebeliklerde gebelik kaybı riski % 1’den az iken bu oran ikiz gebeliklerde % 4.7 ye, üçüz gebeliklerde ise % 8.3 e çıkmaktadır.

Doğum sonrası bebeklerin uzun süre hastanede kalması, anne ve babanın çocukların bakımı ile fazlaca yorgun düşmeleri aile içi huzuru da olumsuz etkileyebilmektedir.

Fertilite tedavilerinde kullanılan ilaçlar birden fazla yumurta gelişimini amaçladığından çoğul gebelik riski hemen hemen tüm fertilite tedavilerinde karşılaşılan bir sorundur.

Genelde gebelik şansını artıran faktörler çoğul gebelik riskini de artırdığından gebelik şansını azaltmadan çoğul gebelik riskinin kontrol altına alınması önemlidir.

Tüp bebek tedavisinde transfer edilecek embriyoların sayısı bu açıdan kritik bir rol oynamaktadır. Embriyoların kalitesi, kadının yaşı, önceki gebelik ya da tedavi hikayesi, bir bütün olarak değerlendirilmeli, transfer edilecek embriyo sayısı bu doğrultuda belirlenmelidir.

Çoğul gebelik riski sadece tüp bebek tedavisine özgü olmayıp yumurtlama ve aşılama tedavilerinde de karşılaşılmaktadır.

Tedavi esnasında yapılan ultrason ve kan testlerinde planlanandan yüksek sayıda yumurta geliştiği gözlenirse hekiminiz sizinle tedavinin iptali, yumurtalamadan önce fazla yumurtaların toplanması, ya da tüp bebek tedavisine geçişi de içeren bir dizi seçeneği konuşacaktır.

Eğer tedavi sonrasında üçüz ya da daha yüksek sayıda gebelik oluşursa iki ya da daha fazla sayıdaki gebeliğin seçici olarak sonlandırılması, kalan (maksimum) ikiz gebeliğin sağlıklı doğum şansını artırmaktadır.

Bu hem çift hem de doktoru için verilmesi zor bir karardır ve nadiren de olsa tüm gebeliklerin düşükle sonlanmasına yol açabilmektedir.

Overian Hipersitimülasyon Sendromu

Diğer bir önemli risk overian hipersitimülasyon sendromu olarak adlandırılan yumurtalıkların istenenden fazla sayıda yumurta oluşturması durumudur.

Overian Hipersitimülasyon Sendromu (OHSS) fertilite ilaçlarının kullanımına bağlı gelişen nadir fakat ciddi bir komplikasyondur. Tüp Bebek tedavisi alan her 100 kadından yaklaşık 2’sinde görülür.

Yumurtalıkların OHSS’ye yol açan aşırı uyarılması daha ziyade polikistik over rahatsızlığı olan genç kadınlarda gözlenmektedir. Tedavi öncesi yapılacak ultrason testi ile polikistik over rahatsızlığının olup olmadığı anlaşılabilmektedir.

Tüp bebek tedavisi süresince yapılacak ultrason ve kan testleri yumurtalıkların tedaviye istenenden daha fazla cevap verip vermediğini dolayısı ile OHSS riskinin derecesini gösterecektir. Eğer cevap istenenden fazla ise riskin derecesine göre ya ilaç dozu azaltılacak, ya da kısa bir süreliğine ilaç tamamen kesilecektir.

Nadiren de olsa tedavinin tamamen iptalinin gerektiği durumlar olabilir. Eğer tedavi tamamen iptal edilirse bir sonraki adet kanamasına kadar cinsel ilişkide bulunmamanız ve gebelikten kaçınmanız önerilecektir. Genelde bir kaç hafta içinde tedaviye daha düşük doz ile yeniden başlanabilmektedir.

OHSS’nin belirtileri genelde yumurta toplama işlemini takiben ortaya çıkmakta ve gebelik oluşursa daha da şiddetlenmektedir.

OHSS’nin belirtileri

  • Karında gitgide artan şişkinlik hissi ve rahatsızlığı
  • Art arda gelen bulantı ve kusmalar
  • Art arda gelen ishal
  • Az miktarda koyu renkli idrar
  • Nefes darlığı

Belirtiler hastalığın şiddetine göre hafif, orta ve ciddi düzeyde olabilir. Hafif şiddette gelişen OHSS ayaktan tedavi edilirken daha şiddetli durumlarda hastaneye yatış gerekmektedir.

Bol miktarda su içilmesi, hafif yürüyüşlerle hareketsizlikten kaçınılması, gerekirse ağrı kontrolü önerilmektedir. Yukarıda bahsedilen belirtiler gelişirse en kısa sürede hekiminiz haberdar edilmelidir.

OHSS varlığında gebelik için nasıl bir yol izlenir?

Eğer yumurta toplama işlemini takiben OHSS erken dönemde gelişirse ya embriyo transferi yapılmamakta ve tüm embriyolar dondurularak tam iyileşmeyi takiben sonraki aylarda kullanılmak üzere saklanmaktadır.

Diğer bir seçenek uygun olduğu düşünülen durumlarda embriyoların 5. güne kadar kültür ortamında saklanması ve sadece 1 embriyo transfer edilmesidir. Bu sayede çoğul gebelik riski ve OHSS şiddetinin azaltılması amaçlanmaktadır.

Dış Gebelik

Dış gebelik riski özellikle fallop tüplerindeki problemlere bağlı infertilite durumunda artış gösterebilmektedir. Bunu önlemek mümkün olmasa da her gebeliğin kan testleri ve ultrason ile çok yakından takip edilmesi sayesinde dış gebelikler sizlere tıbbi bir zarar vermeden erken dönemde yakalanabilmektedir.

Dış gebeliğin tedavisi genelde ameliyat olsa da bazı durumlarda ilaç tedavisi de uygulanabilmektedir.

Fertilite ilaçlarına karşı ciddi sistemik alerjik reaksiyon riski düşüktür. Bazı hallerde enjeksiyon yerinde kızarıklık oluşur ve yerel alerjik reaksiyon gözlenebilir.

Kullanılan ilaca göre sıcak basması, baş ağrısı, ruhsal dalgalanmalar hissedilebileceği gibi karında hafif dolgunluk hissi de gelişebilir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

PHP error in Ad Inserter block 16 - Block 16
Notice: Undefined variable: oturum